تجهیزات تعمیرگاهی Velyen

کمپانی بزرگ Velyen از سال 1950 در زمینه تولید تجهیزات تعمیرگاهی فعالیت دارد.

توافقنامه نمایندگی

در تاریخ می 2017 مصادف با اردیبهشت 1396 توافقنامه نمایندگی بین رایان موتورز و کمپانی Velyen برای چندمین سال تمدید شد.

جدیدترین محصولات تعمیرگاهی Velyen